تاریخ اولیه ی ایجاد " موزه ها ی درفضای باز " ، به سال ۱۸۸۱. باز می گردد ، اما بحث مربوط به معماری چوبی قدیمی ، یعنی موزه هایی که به این معماری مرتبط هستند ( موزه های اسکانسن ) ، اولین بار درسال ۱۸۹۱ . م و از کشور های اسکاندیناوی و البته ابتدا ازکشور نروژ آغاز شد و بعد ، سوئد نیز به ایجاد این موزه ها ، اقدام نمود .

ویژگی چنین موزه ها یی، این است که آثار خانه های چوبی را در فضای باز نگه داشته و برای آنها طراحی منطقه ای انجام می دهند ، مثلا اطراف فضا را محصور می کنند ، آثارش را تعیین کرده و برای فضا ، ورودی ایجاد می کنند و امثال اینها ...

یکی از انوع چنین موزه هایی ، " خانه ی چوبی پتر کبیر" ( مربوط به قرن ۱٧. م ) و هچنین ، موزه ه ی میراث روستایی گیلان است .

" موزه های اسکانسن " ، به نام " اکو موزه " نیز معرفی می شوند ، به عبارت بهتر ، نوعی اکو موزه هستند .

این هم سایت مربوط به چنین موزه هایی :

www.Skansen.Se

" تصویری از اکو موزه ی میراث روستایی گیلان "


                                            این هم کامل ترین مرجع درباره ی " اکو موزه " :


کتاب " اکو موزه ها "

Ecomuseums: A Sense of Place

Leicester Museum Studies Series

کتاب " اکو موزه ها" نوشته ی پروفسور" پیتر دیویس " استاد موزه شناسی دانشگاه نیوکاسلکه فصلي از آن را به ايران اختصاص داده است ، مسئوليت تاليف اين فصل از سوي پروفسور ديويس به زهرا حبيبي زاد، موزه شناس و مولف کتاب "اکوموزه - انسان و بوم" سپرده شده است.

کتاب اکوموزه ها عمدتاً به تعامل بين محيط زيست و فضاهاي يادماني، به ويژه موزه ها مي پردازد و مي توان گفت مفهوم اکوموزه ها، اساساً راهکاري جامع براي مديريت ميراث طبيعي و فرهنگي در اختيار بشر مي گذارد.

و اطلاعات بیشتر :


The concept of ecomuseums, which arose in France in the late 1960s, places museums within the context of community and the environment. Radically different in concept from the traditional museum, the ecomuseum performs its tasks of collecting, preserving and educating within an entirely different framework. It is a dispersed entity consisting of heritage sites, museums, collective memories, and the natural and built environment, with community involvement as the key requisite. The concept has been pursued in some countries, but not in others, and most museum professionals would find it difficult to define what an ecomuseum is. Are ecomuseums something special? Or is the term simply a marketing one? This book, using case studies from a number of countries, looks at the diversity of the ecomuseum and seeks to define its characteristics

و درباره ی پروفسور  "دیویس ":
 
Peter Davis is Professor of Museology at Newcastle University and Guest Professor of Museology at Museion, Goteborg University, Sweden. His research interests include the history of museums, the history of natural history and environmentalism, and ecomuseums. He is the author of several books, including Museums and the Natural Environment (1996) and (with Christine Jackson) Sir William Jardine: a life in natural history (2001), also published by Continuum. --This text refers to an alternate Hardcover edition.


+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر توسط شیرین مستغاثی shirin mostaghaci |